โปรแกรมบริหาร

(ตรอ.)

แพ็คเกจโปรแกรมบริหารธุรกิจสถานตรวจสภาพรถเอกชน

แพ็กเกจเติมเงิน (ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น)

บิลละ 1 บาท
500 บาท

ฟีเจอร์ที่รวมในแพ็คเกจ:

  • ออกใบเสร็จไม่จำกัดจำนวนบิล

  • ออกภาษีจ่ายกรมขนส่ง

แพ็กเกจ (เหมารายเดือน)

3 เดือน
1,650 บาท

ฟีเจอร์ที่รวมในแพ็คเกจ:

  • ออกใบเสร็จไม่จำกัดจำนวนบิล

  • ออกภาษีจ่ายกรมขนส่ง

6 เดือน
3,000 บาท

ฟีเจอร์ที่รวมในแพ็คเกจ:

  • ออกใบเสร็จไม่จำกัดจำนวนบิล

  • ออกภาษีจ่ายกรมขนส่ง

แพ็กเกจ (เหมารายปี)

1 ปี
5,900 บาท

ฟีเจอร์ที่รวมในแพ็คเกจ:

  • ออกใบเสร็จไม่จำกัดจำนวนบิล

  • ออกภาษีจ่ายกรมขนส่ง

ช่องทางการติดต่อ
LINE ID: @pjcartaxโทร: 083-562-4751